Välkommen till PostNord Strålfors Webb-EDI

Vi har uppgraderat denna tjänst och adressen ni har använt tidigare kommer inom kort att upphöra.

Från och med nu är https://webedi.wp.stralfors.com den adress som ni använder för att logga in.

Vid problem eller frågor kontakta vår kundtjänst på
Email: customer.service@stralfors.se
Tel: +46(0)10 331 25 25

English

Welcome to PostNord Strålfors Web-EDI

We have upgraded this service and the address you have used before will expire shortly.

From now on please use https://webedi.wp.stralfors.com to reach the login page.

In case of problems or questions, contact our customer service at
Email: customer.service@stralfors.se
Phone: +46(0)10 331 25 25

Svenska